โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสาวภคมน คงสมมาตย์                               ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมโครงการ                       วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ         พระบรมราชินี พระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา ณ หอประชุมมังคลอุบล               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก