มทร.ตะวันออก สาธิตวิธีการทำเจลล้างมือ สร้างอาชีพ สู้วิกฤติโควิด

มทร.ตะวันออก สาธิตวิธีการทำเจลล้างมือ สร้างอาชีพ สู้วิกฤติโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
10 เมษายน , 2563
 

วันที่ 9 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ได้รับเชิญจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เป็นวิทยากร การให้ความรู้วิธีการทำเจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และ ชุมชนดินแดง นำโดย พันตำรวจตรี นิทัศน์ ขอนทอง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจห้วยขวาง ปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นจักรพงษภูวนารถ และ นางวชิยาดา ชูขาว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4 ดินแดง ให้บริการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน ทำเจลล้างมือด้วยตนเองได้ที่บ้านแบบง่ายได้ตนเองที่บ้าน โดยมีวิทยากรการฝึกสอนดังนี้
งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
คณะผู้จัดทำ
นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
นายสุวิทย์ สุขทอง : ประสานงาน
นางภัทรวดี ชาติกานนท์ : วิทยากร
นางสาวอุไรวรรณ ชาญชลยุทธ : ผู้ช่วยวิทยากร